NYKYAIKAISTA

LÄMMITYSTEKNIIKKAA

HEI, ME OLEMME BOWECO OY

Boweco suunnittelee ja valmistaa kiinteistökokoluokan lämmityskattiloita.

BOWECO OY syntyi, kun vuosikymmenien kokemukset lämmitysjärjestelmien suunnittelusta, valmistuksesta ja markkinoinnista kohtasivat. Yhtiön toimipiste sijaitsee keski-Suomessa, Saarijärvellä. Vahvuuksiamme ovat joustava ja ammattitaitoinen suunnittelu, laadukas valmistus noudattaen paineastioiden hitsausta koskevia vaatimuksia ja asiakkaan tarpeet huomioon ottava myyntiprosessi. Myös pitkään alalla toimineet yhteistyökumppanit ovat tärkeä lenkki toimitusketjussa.Lisätietoa Bioenergiasta

Kun puhutaan bioenergiasta, puhutaan samalla myös uusiutuvasta ja luonnonvaraisesta energiasta. Bioenergiaksi voidaan lukea metsähake ja mekaanisen puunjalostuksen sivutuotteena syntyvä materiaali, josta valmistetaan pellettiä. Bioenergia lasketaan osaksi uusiutuvia energioita, joiden osuus Suomen energiakulutuksesta oli 37% vuonna 2019. Suurin osa tästä syntyy puupolttoaineista, eli 27% kokonaisenergiakulutuksesta. Lämpö- ja voimalaitosten käyttämistä kiinteistä puupolttoaineista tärkein on metsäteollisuuden sivutuotepuu, jota hyödynnettiin vuonna 2019 energian tuotantoon yhteensä 11,6 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuuden sivutuotepuusta kaksi kolmasosaa on kuorta (7,9 miljoonaa kuutiometriä). Lisäksi polttoaineena käytetään erilaisia sahanpuruja ja puutähdehaketta. Viime vuosina suhteellisesti eniten on kasvanut puupellettien ja -brikettien kulutus.